Lilian Kovács

 

Kovács Lilian dipl. szobrászművész samottos kerámiával dolgozik, és kézzel építi fel a szobrait, egy olyan módszerrel, amelyet fecskefészeknek hív. Célja, hogy megmutassa az általa használt agyag (mint földanyag) szerkezetének erősségét és ősi erejét. Lilian, a munkái kapcsán így nyilatkozott:
„Mindig természetes életet akartam élni, és megtalálni az élet tiszta igazságát. Az agyaggal folytatott beszélgetések során emlékeztetni szeretném az embereket arra, hogy hova tartozunk, honnan származunk és kik vagyunk, nem csak az anyagi, de a szellemi szférában egyaránt."
Kovács Lilian Nagykanizsán született 1981-ben. 2008-ban végzett a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, Szobrász tanszékén. 2010-ben családjával kiköltözött Németországba. 2015 óta működik önálló, kerámiaszobrászatra szakosodott szobrászműhelye. A műhely megnyitásával egy időben kezdett el festészettel is foglalkozni. (2016-ban másoddiplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetem, Képzőművész-tanár mesterképzési szakán.) Színes, impulzív, kifejező erejű alakokat, karaktereket ábrázoló női éppen olyan kedveltek, mint szobrai. Elmondása szerint a festészetével elsősorban a tudatalatti, ösztönös énünkre akar hatni. Nemzetközi kiállításokon is megjelent műveivel Olaszországban, Ausztriában, Angliában, Németországban.
Lilian Kovacs works with stoneware and hand builds her peaces using a technique, that she calls "swallow-nest". She aims at showing the streigth of the structure and the ancient power of the material she uses. Talking about her work, Lilian states:" I always wanted to live a natural life and find the pure truth of living. during the conversation with clay, I want to remind people where we belong, where we come from and who we really are. I belive in the rule of live and let Live." Lilian was born in Hungary in 1981. She is coming from an artistic family. She studied at the University of Pecs, Faculty of Fine Arts. She moved to Germany with her family in 2010. Since 2015, she has been running her workshop in Amberg, Germany. In the same time of the opening, she started to paint also. The theme of her paintings is women with an inner strength filled with emotions. Hair as a symbol is especially important to her. In many cultures there are tales in which hair has magic. Lilian stated that every woman has a special charm. Lilian has exibited in Hungary, Germany, Austria, Italy and UK too.
Lilian Kovacs arbeitet mit Schamott und baut ihre Stücke von Hand nach einer Technik, die sie "Schwalben-nest" nennt. Sie zielt darauf ab, die Breite der Struktur und die uralte Kraft des von ihr verwendeten Materials aufzuzeigen. Über ihre Arbeit sagt Lilian: "Ich wollte immer ein naturales Leben führen und die reine Wahrheit des Lebens finden. Während des Gesprächs mit Ton möchte ich die Menschen daran erinnern, wo wir hingehören, woher wir kommen und wer wir wirklich sind. Ich glaube an die Regel des Lebens und lasse Leben. " Lilian wurde 1981 in Ungarn geboren. Sie stammt aus einer Künstlerfamilie. Sie studierte an der Universität von Pecs, Fakultät der schönen Künste. 2010 zog sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Seit 2015 leitet sie ihre Werkstatt in Amberg. Zur gleichen Zeit der Eröffnung begann sie auch zu malen. Das Thema ihrer Bilder sind Frauen mit einer inneren Kraft voller Emotionen. Das Haar als Symbol ist ihr besonders wichtig. In vielen Kulturen gibt es Geschichten, in denen Haare Magie haben. Lilian erklärte, dass jede Frau einen besonderen Charme habe. Lilian hat auch in Ungarn, Deutschland, Österreich, Italien und Großbritannien ausgestellt.
Elérhetőségek: email: lilian.kovacs@gmail.com
Tel.: +36/30/5476255, +49/1601675789

KERÁMIASZOBROK

Sámán
Kerámia szobor

Mérete.60x50x40 cm
Kovács Lilian szobrász- és festőművész készítette 2018-ban. Anyaga fagy- és időjárásálló samottos kerámia.
A szobor jelenleg megrendelhető.

A sámán a szibériai eredetű sámánizmus központi alakja, a közösség olyan tagja, aki elődeitől átszármaztatott képességei révén kapcsolatot tud teremteni a közösség és a túlvilág között. Magát különféle módon, tudatosan transzba tudja helyezni. Ez egy olyan állapot, amikor a külvilág ingereire a sámán nem vagy alig reagál. A transz beállta jelzi a túlvilággal való kapcsolat létrejöttét. Ilyenkor a lelke repülni kezd és bejárja a túlvilágot, kapcsolatot teremt az ott levő lelkekkel. A sámán tevékenységének külsőségeit, rituális ruházatát, testdíszítését, tevékenységének mozgásformáit, eszközeit és helyét a közösség hagyományai határozzák meg. A legfontosabb eszköze, a túlvilági utazás eszköze általában a sámándob.

A „sámán” tunguz szó. Bár vitatják, hogy a szó belső keletkezésű volna a tunguz nyelvben, azt pedig az eddigi források alapján nem lehet eldönteni, melyik nyelvből kölcsönözte a tunguz,[1][2] az egyik magyarázat szerint mégis belső keletkezésű szó, és egy „tudni” jelentésű igető származéka.[3][4] A sámán olyan személy, aki gazdag (képi, mozgási, nyelvi, zenei) kódrendszerrel fejezi ki magát, saját kultúráját és annak szimbolikáját jól ismeri, így hallgatósága előtt hiteles és a tudás bizonyosságával nyilvánul meg.[3]

A sámán olyan személy, aki együtt tud élni az elhivatás kényszerével, és az ezzel járó pszichés krízisekkel. A sámán tevékenysége során a túlvilág értelmezőjévé válik, onnan jövő üzeneteket közvetít, és így biztonságot nyújt a közösségnek a túlvilággal szemben.

Sámán
Kerámia szobor

Mérete.60x50x40 cm
Kovács Lilian szobrász- és festőművész készítette 2018-ban. Anyaga fagy- és időjárásálló samottos kerámia.
A szobor jelenleg megrendelhető.

A sámán a szibériai eredetű sámánizmus központi alakja, a közösség olyan tagja, aki elődeitől átszármaztatott képességei révén kapcsolatot tud teremteni a közösség és a túlvilág között. Magát különféle módon, tudatosan transzba tudja helyezni. Ez egy olyan állapot, amikor a külvilág ingereire a sámán nem vagy alig reagál. A transz beállta jelzi a túlvilággal való kapcsolat létrejöttét. Ilyenkor a lelke repülni kezd és bejárja a túlvilágot, kapcsolatot teremt az ott levő lelkekkel. A sámán tevékenységének külsőségeit, rituális ruházatát, testdíszítését, tevékenységének mozgásformáit, eszközeit és helyét a közösség hagyományai határozzák meg. A legfontosabb eszköze, a túlvilági utazás eszköze általában a sámándob.

A „sámán” tunguz szó. Bár vitatják, hogy a szó belső keletkezésű volna a tunguz nyelvben, azt pedig az eddigi források alapján nem lehet eldönteni, melyik nyelvből kölcsönözte a tunguz,[1][2] az egyik magyarázat szerint mégis belső keletkezésű szó, és egy „tudni” jelentésű igető származéka.[3][4] A sámán olyan személy, aki gazdag (képi, mozgási, nyelvi, zenei) kódrendszerrel fejezi ki magát, saját kultúráját és annak szimbolikáját jól ismeri, így hallgatósága előtt hiteles és a tudás bizonyosságával nyilvánul meg.[3]

A sámán olyan személy, aki együtt tud élni az elhivatás kényszerével, és az ezzel járó pszichés krízisekkel. A sámán tevékenysége során a túlvilág értelmezőjévé válik, onnan jövő üzeneteket közvetít, és így biztonságot nyújt a közösségnek a túlvilággal szemben.

 

Sámán
Kerámia szobor

Mérete.60x50x40 cm
Kovács Lilian szobrász- és festőművész készítette 2018-ban. Anyaga fagy- és időjárásálló samottos kerámia.
A szobor jelenleg megrendelhető.

A sámán a szibériai eredetű sámánizmus központi alakja, a közösség olyan tagja, aki elődeitől átszármaztatott képességei révén kapcsolatot tud teremteni a közösség és a túlvilág között. Magát különféle módon, tudatosan transzba tudja helyezni. Ez egy olyan állapot, amikor a külvilág ingereire a sámán nem vagy alig reagál. A transz beállta jelzi a túlvilággal való kapcsolat létrejöttét. Ilyenkor a lelke repülni kezd és bejárja a túlvilágot, kapcsolatot teremt az ott levő lelkekkel. A sámán tevékenységének külsőségeit, rituális ruházatát, testdíszítését, tevékenységének mozgásformáit, eszközeit és helyét a közösség hagyományai határozzák meg. A legfontosabb eszköze, a túlvilági utazás eszköze általában a sámándob.

A „sámán” tunguz szó. Bár vitatják, hogy a szó belső keletkezésű volna a tunguz nyelvben, azt pedig az eddigi források alapján nem lehet eldönteni, melyik nyelvből kölcsönözte a tunguz,[1][2] az egyik magyarázat szerint mégis belső keletkezésű szó, és egy „tudni” jelentésű igető származéka.[3][4] A sámán olyan személy, aki gazdag (képi, mozgási, nyelvi, zenei) kódrendszerrel fejezi ki magát, saját kultúráját és annak szimbolikáját jól ismeri, így hallgatósága előtt hiteles és a tudás bizonyosságával nyilvánul meg.[3]

A sámán olyan személy, aki együtt tud élni az elhivatás kényszerével, és az ezzel járó pszichés krízisekkel. A sámán tevékenysége során a túlvilág értelmezőjévé válik, onnan jövő üzeneteket közvetít, és így biztonságot nyújt a közösségnek a túlvilággal szemben.

Eredendő hit
Kerámia szobor
Mérete: 60x30x45 cm

Kovács Lilian szobrász- és festőművész készítette 2020-ban. Még égetésre vár. Anyaga fagy- és időjárásálló samottos kerámia.

A szobor jelenleg megrendelhető.

Artemisz

Kerámia szobor
Mérete: 30x10x10 cm
Kovács Lilian szobrász- és festőművész készítette 2020-ban. Anyaga fagy- és időjárásálló samottos kerámia.

A szobor jelenleg megrendelhető.

Artemisz (görögül Ἄρτεμις; a rómaiaknál Dianának feleltették meg) Zeusz és Létó gyermeke, Apollón ikertestvére a görög mitológiában. Neve a görög ἀρτεμής (egészséges) szóval rokonítható, azonban eredetileg az anatóliai lüdök istennője volt, Artimosz néven, ezért a szó etimológiája inkább fordított lehet, a görög szó származhat a lüdből. A lüdökön keresztül kultusza a hettita mitológiához kapcsolódik. Artemisz a Hold és a vadászat szűz istennője, ő segít a szülésnél és védelmezi a nőket és a gyermekeket. A vadállatok úrnője is.

Eredendő hit
Kerámia szobor
Mérete: 60x30x45 cm

Kovács Lilian szobrász- és festőművész készítette 2020-ban. Még égetésre vár. Anyaga fagy- és időjárásálló samottos kerámia.

A szobor jelenleg megrendelhető.

Ágnes
Kerámia szobor
Mérete. 55x55x30 cm

Kovács Lilian szobrász- és festőművész készítette 2017-ben. Anyaga fagy- és időjárásálló samottos kerámia.
A szobor jelenleg megrendelhető.

Ágnes
Kerámia szobor
Mérete. 55x55x30 cm

Kovács Lilian szobrász- és festőművész készítette 2017-ben. Anyaga fagy- és időjárásálló samottos kerámia.
A szobor jelenleg megrendelhető.

Ágnes
Kerámia szobor
Mérete. 55x55x30 cm

Kovács Lilian szobrász- és festőművész készítette 2017-ben. Anyaga fagy- és időjárásálló samottos kerámia.
A szobor jelenleg megrendelhető.

“A magamutogató szépség álarca”
Kerámia szobor
Mérete: 75x50x45 cm

Kovács Lilian szobrász- és festőművész készítette 2020-ban. Még égetésre vár. Anyaga fagy- és időjárásálló samottos kerámia.

A szobor jelenleg megrendelhető.

“A magamutogató szépség álarca” reflektálás arra, ahogy a 21. századi modern, civilizált ember külsőségekbe menekül az őt zavaró, önmagának mégis mindig újra feltett kérdései elől.I

A természet gyermeke
Kerámiaszobor
60x30x35 cm

Kovács Lilian szobrász- és festőművész készítette 2019-ben. Anyaga fagy- és időjárásálló samottos kerámia.
A szobor jelenleg megrendelhető.

A civilizált és a vad ember egyaránt a természet gyermeke, nem pedig a természet ura.

Tzaphkiel őrangyal
Kerámia szobor
Mérete. 80x55x40 cm

Kovács Lilian szobrász- és festőművész készítette 2019-ben. Anyaga fagy- és időjárásálló samottos kerámia.
A szobor jelenleg megrendelhető.

A negatív energiákat is segít átalakítani pozitívvá, illetve semlegesíteni.
Segítségével könnyebben tudunk megbocsátani magunknak és másoknak, akár az ellenünk vétkezőknek is, mert a könyörület energiáit aktiválja életünkbe.
Segíti együttérzésünk kibontakozását, és megláttatja magunkban és másokban is az Isteni Fényt.

Pasziphaé
Kerámia szobor
Mérete. 55x55x30 cm

Kovács Lilian szobrász- és festőművész készítette 2017-ben. Anyaga fagy- és időjárásálló samottos kerámia. A szobor 2019-ben részt vett a Florence Biennale (Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea di Firenze) nemzetközi művészeti kiállításon.

A szobor jelenleg magántulajdonban van.

Héliosz lánya egy Krété nevű nimfától. (Napisteni eredetéről tanúskodik neve is, ami „mindeneknek fénylőt” jelent.) Minósz felesége lett és férjének négy fiút (Glaukosz, Deukalión, Androgeósz, Katreusz) és két lányt (Ariadné, Phaidra) szült.

Mivel Minósz szándékosan, vagy akaratlanul elmulasztotta Poszeidónnak feláldozni az általa küldött szent fehér bikát, a tenger istene gerjedelmet ébresztett Pasziphaéban a bika iránt. (Más változat szerint e vágyat Aphrodité keltette a királynéban, mert az elhanyagolta kultuszát. Megint más változat szerint azért cselekedett így, mert Héliosz beárulta őt és Arészt Héphaisztosznak.) A vágytól felhevített királyné Daidalosszal egy üreges műtehenet csináltatott és abba belemászva közösült a fehér bikával, melytől megfogant a Minótaurosz, akit a király a Daidalosz építette labirintusba záratott. (Egyes mondaváltozatok szerint az anyjával együtt.)

A felbőszült bikát, miután egész Krétát feldúlta, végül Héraklész fogta el, majd Eurüsztheusz elé vitte, amivel teljesítette a hetedik feladatát.

Pasziphaé, jogosan féltékeny volt férjére és varázserővel elérte, hogy amikor Minósz idegen nőkkel hált ondó helyett skorpiókat és kígyókat ürített. Ezek a nők bensőjét szétmarták. A királyt ettől az átoktól Prokrisz szabadította meg.

Pasziphaé
Kerámia szobor
Mérete. 55x55x30 cm

Kovács Lilian szobrász- és festőművész készítette 2017-ben. Anyaga fagy- és időjárásálló samottos kerámia. A szobor 2019-ben részt vett a Florence Biennale (Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea di Firenze) nemzetközi művészeti kiállításon.

A szobor jelenleg magántulajdonban van.

Héliosz lánya egy Krété nevű nimfától. (Napisteni eredetéről tanúskodik neve is, ami „mindeneknek fénylőt” jelent.) Minósz felesége lett és férjének négy fiút (Glaukosz, Deukalión, Androgeósz, Katreusz) és két lányt (Ariadné, Phaidra) szült.

Mivel Minósz szándékosan, vagy akaratlanul elmulasztotta Poszeidónnak feláldozni az általa küldött szent fehér bikát, a tenger istene gerjedelmet ébresztett Pasziphaéban a bika iránt. (Más változat szerint e vágyat Aphrodité keltette a királynéban, mert az elhanyagolta kultuszát. Megint más változat szerint azért cselekedett így, mert Héliosz beárulta őt és Arészt Héphaisztosznak.) A vágytól felhevített királyné Daidalosszal egy üreges műtehenet csináltatott és abba belemászva közösült a fehér bikával, melytől megfogant a Minótaurosz, akit a király a Daidalosz építette labirintusba záratott. (Egyes mondaváltozatok szerint az anyjával együtt.)

A felbőszült bikát, miután egész Krétát feldúlta, végül Héraklész fogta el, majd Eurüsztheusz elé vitte, amivel teljesítette a hetedik feladatát.

Pasziphaé, jogosan féltékeny volt férjére és varázserővel elérte, hogy amikor Minósz idegen nőkkel hált ondó helyett skorpiókat és kígyókat ürített. Ezek a nők bensőjét szétmarták. A királyt ettől az átoktól Prokrisz szabadította meg.

Pasziphaé
Kerámia szobor
Mérete. 55x55x30 cm

Kovács Lilian szobrász- és festőművész készítette 2017-ben. Anyaga fagy- és időjárásálló samottos kerámia. A szobor 2019-ben részt vett a Florence Biennale (Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea di Firenze) nemzetközi művészeti kiállításon.

A szobor jelenleg magántulajdonban van.

Héliosz lánya egy Krété nevű nimfától. (Napisteni eredetéről tanúskodik neve is, ami „mindeneknek fénylőt” jelent.) Minósz felesége lett és férjének négy fiút (Glaukosz, Deukalión, Androgeósz, Katreusz) és két lányt (Ariadné, Phaidra) szült.

Mivel Minósz szándékosan, vagy akaratlanul elmulasztotta Poszeidónnak feláldozni az általa küldött szent fehér bikát, a tenger istene gerjedelmet ébresztett Pasziphaéban a bika iránt. (Más változat szerint e vágyat Aphrodité keltette a királynéban, mert az elhanyagolta kultuszát. Megint más változat szerint azért cselekedett így, mert Héliosz beárulta őt és Arészt Héphaisztosznak.) A vágytól felhevített királyné Daidalosszal egy üreges műtehenet csináltatott és abba belemászva közösült a fehér bikával, melytől megfogant a Minótaurosz, akit a király a Daidalosz építette labirintusba záratott. (Egyes mondaváltozatok szerint az anyjával együtt.)

A felbőszült bikát, miután egész Krétát feldúlta, végül Héraklész fogta el, majd Eurüsztheusz elé vitte, amivel teljesítette a hetedik feladatát.

Pasziphaé, jogosan féltékeny volt férjére és varázserővel elérte, hogy amikor Minósz idegen nőkkel hált ondó helyett skorpiókat és kígyókat ürített. Ezek a nők bensőjét szétmarták. A királyt ettől az átoktól Prokrisz szabadította meg.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

A természet gyermeke
Kerámiaszobor
60x30x35 cm

Kovács Lilian szobrász- és festőművész készítette 2019-ben. Anyaga fagy- és időjárásálló samottos kerámia.
A szobor jelenleg megrendelhető.

A civilizált és a vad ember egyaránt a természet gyermeke, nem pedig a természet ura.

Ágnes
Kerámia szobor
Mérete. 55x55x30 cm

Kovács Lilian szobrász- és festőművész készítette 2017-ben. Anyaga fagy- és időjárásálló samottos kerámia.
A szobor jelenleg megrendelhető.

Facebook